ثبت سفارش هماهنگی با 09123837743 در واتساپ

لطفا پس از خرید کارت عروسی از فروشگاه و دریافت کد رهگیری از بانک فرم زیر را تکمیل نمایید.

نام و نام خانوادگی مشتری*
لطفا نام و نام خانوادگی مشتری را به طور صحیح تکمیل فرمایید.

لطفا نام و نام خانوادگی مشتری را دقیقا مشابه با نام وارد شده، هنگام خرید کارت از فروشگاه، وارد نمایید.

کد رهگیری بانک*
لطفا کد رهگیری بانک را به طور صحیح وارد نمایید.

شماره موبایل*
لطفا شماره موبایل را به طور صحیح وارد نمایید.

شماره تیتر کارت عروسی*
لطفا تیتر کارت عروسی را به طور صحیح انتخاب نمایید.

در صورتی که می خواهید از تیترهای از پیش تعریف شده استفاده نمایید، از منوی اصلی به بخش تیترهای کارت عروسی مراجعه کرده و شماره تیترمورد نظر خود را انتخاب نمایید. در غیر این صورت گزینه متن سفارشی را ا نتخاب کرده و آن را در باکس مربوطه ثبت نمایید.

تیتر کارت
لطفا تیتر کارت عروسی خود را ثبت نمایید.

برای مثال: به نام او

شماره متن کارت عروسی*
لطفا متن کارت عروسی را به طور صحیح انتخاب نمایید.

در صورتی که می خواهید از متن های از پیش تعریف شده استفاده نمایید، از منوی اصلیبه بخش متن های کارت عروسی مراجعه کرده و شماره متن مورد نظر خود را انتخاب نمایید. در غیر این صورت گزینه متن سفارشی را ا نتخاب کرده و آن را در باکس مربوطه ثبت نمایید.

متن سفارشی کارت
لطفا متن سفارشی خود را به طور صحیح وارد نمایید.

در صورتی که تمایل به استفاده از متن های از پیش تهیه شده سایت ندارید، می توانید متن خود را در این قسمت وارد کنید.

آدرس تالار*
لطفا آدرس تالار را به طور صحیح وارد کنید.

این آدرس در قسمت پایین کارت، ثبت خواهد شد.

ساعت و تاریخ مراسم*
لطفا تاریخ و ساعت برگزاری مراسم را به طور صحیح وارد نمایید.

برای مثال دوشنبه 94/09/23- از ساعت 19

پذیرایی به صرف*
لطفا نوع پذیرایی را به طور صحیح وارد نمایید.

برای مثال شیرینی و شام

نام و نام خانوادگی عروس (فارسی)*
لطفا نام و نام خانوادگی عروس را به طور صحیح وارد نمایید.

برای مثال: باران خسروی

نام و نام خانوادگی داماد (فارسی)*
لطفا نام و نام خانوادگی داماد را به طور صحیح وارد نمایید.

برای مثال: حامد رستمی

نام عروس (انگلیسی)
لطفا نام عروس را به انگلیسی به طور صحیح وارد نمایید.

در صورت تمایل به چاپ انگلیسی، نام عروس را وارد نمایید برای مثال: Baran

نام داماد (انگلیسی)
لطفا نام و نام خانوادگی داماد به انگلیسی را به طور صحیح وارد کنید.

در صورت تمایل به چاپ انگلیسی، نام داماد را وارد نمایید به طور مثال: Hamed

سایر توضیحات
لطفا سایر توضیحات را به طور صحیح تکمیل فرمایید.

سایر توضیحات خود درباره کارت، متن آن، تاریخ میلادی مراسم و ... را در این قسمت ثبت نمایید.